Information till våra leverantörer

Faktureringsinformation Fastigheter

Som en del i vårt digitala arbete har vi valt att ta emot e-fakturor från våra leverantörer. På så vis bidrar vi till att undvika onödiga transporter, pappersslöseri och vi sparar dessutom tid.

E-fakturor

För att skicka e-fakturor till oss behöver funktionen för detta aktiveras i ditt ekonomiprogram.

E-fakturorna kommer sedan att skickas direkt från ert ekonomiprogram till vårt. Kontakta din programvaruleverantör om ni behöver hjälp att aktivera funktionen.

Om ni inte kan skicka e-fakturor

Om ni fortsätter att skicka pdf- eller pappersfakturor till oss behöver ni ändra vår fakturaadress. Vilken adress som ska användas beror på hur ni väljer att skicka fakturor till oss. Pdf- och pappersfakturor kommer att läsas in och göras om till e-fakturor, som sedan skickas till vårt ekonomiprogram.

Fakturera rätt Fastighetsbolag

Det är viktigt att ni skickar fakturorna till rätt fastighetsbolag. Information om våra olika bolag och deras fakturaadresser hittar ni här nedan.

Lagerbolag

Besöksadress: Idögatan 31, Linköping

PDF-faktura: 5592806854@autoinvoice.se

Pappersfaktura:

Wilzéns Fastighetsförvaltning AB
559280-6854 FE-35194
Box 4
737 21 Fagersta

 

Galjonen 4

Besöksadress: Gillbergagatan 30, Linköping

PDF-faktura: 5592806870@autoinvoice.se

Pappersfaktura:

Wilzéns Fastigheter Galjonen AB
559280-6870 FE-35194
Box 4
737 21 Fagersta

 

Malmskogen 1:28

Besöksadress: Idögatan 31, Linköping

PDF-faktura: 5592806888@autoinvoice.se

Pappersfaktura:

Wilzéns Fastigheter Awill AB
559280-6870 FE-35194
Box 4
737 21 Fagersta

Östra Malmskogen 1:33

Besöksadress: Idögatan 33, Linköping

PDF-faktura: 5590524244@autoinvoice.se

Pappersfaktura:

Wilzéns Fastigheter Idögatan AB
559052-4244 FE-35194
Box 4
737 21 Fagersta

Fiskeby 1:43

Besöksadress: Hangargatan 27, Norrköping

PDF-faktura: 5592348303@autoinvoice.se

Pappersfaktura:

Wilzéns Fastigheter i Norrköping AB
559234-8303 FE-35194
Box 4
737 21 Fagersta

Radiatorn 7

Besöksadress: Pilgrimsvägen 6, Vadstena

PDF-faktura: 5593255127@autoinvoice.se

Pappersfaktura:

Wilzéns Fastigheter i Vadstena AB
559325-5127 FE-35194
Box 4
737 21 Fagersta

Lingonet 1

Besöksadress: Slingerbulten, Motala

PDF-faktura: 5593406233@autoinvoice.se

Pappersfaktura:

Wilzéns Fastigheter i Motala AB
559340-6233 FE-35194
Box 4
737 21 Fagersta

Iglon 4, Ikaros 2

Besöksadress: Algolgatan, Cobolgatan Linköping

PDF-faktura: 5591933337@autoinvoice.se

Pappersfaktura:

Wilzéns Fastigheter Kåparp AB
559193-3337 FE-35194
Box 4
737 21 Fagersta

Boxen 5, Kulverten 6, Radiatorn 23

Besöksadress: Snickarvägen 8, Industrivägen 5-6, Vadstena

PDF-faktura: 5592256035@autoinvoice.se

Pappersfaktura:

Wilzéns Fastigheter Kvarnbacken AB
559225-6035 FE-35194
Box 4
737 21 Fagersta

Östra Malmskogen 1:36

Besöksadress: Idögatan 38, Linköping

PDF-faktura: 5593796021@autoinvoice.se

Pappersfaktura:

Wilzéns Fastigheter Malmskogen AB
559379-6021 FE-35194
Box 4
737 21 Fagersta

Radioatorn 12

Besöksadress: Pilgrimsvägen 2, Vadstena

PDF-faktura: 5593779969@autoinvoice.se

Pappersfaktura:

Wilzéns Fastigheter Radiatorn AB
559377-9969 FE-35194
Box 4
737 21 Fagersta

Glasfatet 4

Besöksadress: Roxtorpsgatan 12, Linköping

PDF-faktura: 5567970685@autoinvoice.se

Pappersfaktura:

Wilzéns Fastigheter Glasfatet AB
556797-0685 FE-35194
Box 4
737 21 Fagersta

Regnbågen 7

Besöksadress: Saturnusgatan 3, Motala

PDF-faktura: 5591059109@autoinvoice.se

Pappersfaktura:

Wilzéns Fastigheter Regnbågen AB
559105-9109 FE-35194
Box 4
737 21 Fagersta