Hållbarhet

Vår framtid bygger på miljö- och hållbarhetsfrågorna.

Östergötlands hållbaraste fastighetsbolag. Det är vår vision. Därför ligger hållbarhets- och KMA-arbetet oss varmt om hjärtat och utgör grunden för Wilzéns utveckling. På Wilzéns förstår vi hållbarhetsfrågorna och de utmaningar som de medför. Men också möjligheterna.

Vi anser att ett systematiskt arbete med hållbarhetsstyrning i enskilt byggprojekt såväl som i enskild fastighet är betydelsefullt för att kunna ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling i allmänhet och en god bebyggd miljö i synnerhet.

Agenda 2030

Med hållbar samhällsutveckling enligt Agenda 2030 som ledstjärna bedriver Wilzéns strategiskt hållbarhetsarbete för att kunna erbjuda fastigheter som har byggts med stort fokus på hållbarhet och som erbjuder god hållbarhetsprestanda.

Med utgångspunkt i Agenda 2030 har Wilzéns antagit 5 övergripande och långsiktiga mål för en hållbar utveckling, med fokuset där vi bedömt att vi har störst möjlighet att påverka och göra skillnad:

 

  • Välmående medarbetare som trivs och utvecklas på säkra arbetsplatser
  • Sunda affärer och rättvist byggande
  • Kvalitet genom effektiva processer
  • Begränsad klimatpåverkan under produktion och i slutprodukt
  • Hushållning med resurser genom återbruk och minskat slöseri

Wilzéns värdegrund

På Wilzéns Fastighet bygger vi mer än byggnader: Vi bygger relationer som präglas av förtroende.

Ett förtroende att leverera kundnytta och kundnöjdhet, där ett återkommande eller förnyat förtroende är det främsta kvittot på att vi gör något hållbart.

På Wilzéns Fastigheter är det A och O att se och förstå vår hyresgästs behov, och vi arbetar genomgående ihärdigt för att vara lyhörda, serviceinriktade, lösningsorienterade och hjälpsamma.

Med oss ska det vara enkelt att samarbeta och vi har korta beslutsvägar samt flexibilitet. Vi lägger stor vikt vid personlig, och anpassad relation för att på bästa möjliga vis leva upp till respektive hyresgästs förväntningar och önskemål.

”Wilzéns ska i alla lägen stå för sunda värderingar och sunda metoder. Oavsett om du är kund eller anställd, extern eller intern, ska du kunna lita på att vi gör det vi säger och säger det vi gör. Därför vill och behöver vi bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt, resurseffektivt och långsiktigt hållbart sätt. Ett sätt är att säkerställa och bidra till en hållbar värdekedja.”

Andreas Wilzén

VD, Wilzéns Fastigheter